YouTube on nuorten aikuisten arjen tärkein media

Tubettajien tuottaman sisällön päivittäinen seuraaminen on yli tuplaantunut 22-35-vuotiaiden keskuudessa vuoden aikana, selviää tuoreesta kartoituksesta.

Töttöröö Networkin Annalectilla teettämästä kartoituksesta selvisi, että 15-35-vuotiaat pitävät YouTubea itselleen tärkeimpänä mediana. Tube-videoiden vahvuuksina pidettiin aitoutta, samaistuttavuutta ja mahdollisuutta löytää itselle helposti merkityksellistä sisältöä aikaan ja paikkaan sitomatta.

“Tällä hetkellä kaikkein seuratuimpia Tube-sisältöjä ovat pelivideot ja huumorivideot. Lisäksi rehellinen arki kiinnostaa aina. Nuoret kaipaavat enemmän testaus- ja arviointivideoita ja how to -tyyppistä sisältöä”, kertoo Töttöröö Networkin toimitusjohtaja Joona Haatainen.

Valtaosa vastaajista kertoi tiedostavansa tubettajien tekevän kaupallista yhteistyötä yritysten kanssa. Erityisesti 18-35-vuotiaiden keskuudessa hyväksyvä suhtautuminen Tube-videoihin on noussut 15 %-yksikköä viime vuodesta. Hyväksyvä suhtautuminen kaupallisuuteen korostuu etenkin verrattuna muihin medioihin. Kaikista vastaajista 84 % suhtautuu Tube-yhteistyöhön neutraalisti tai positiivisesti, kun esimerkiksi netti-tv:n kohdalla vastaava luku on 60 %.

“Olemme rakentaneet suhdettamme yleisöön jo vuosikausia ja itse pyrin aina toimimaan yleisön luottamuksen arvoisesti. Nostan sisällöissäni esille ainoastaan rehellisiä mielipiteitä brändeistä, joihin itse uskon. On siis luontevaa, että yleisökin kokee yhteistyövideoiden olevan heille hyödyllisiä sisällöllisesti”, kertoo Lakko, yksi tunnetuimmista Tube-kasvoista.

Valtaosa suomalaisnuorista ja nuorista aikuisista kertoo, että he voisivat tehdä ostopäätöksen YouTube-videon perusteella. Parhaimmillaan kaupallinen Tube-yhteistyö herättää kiinnostusta, saa katsojat suosittelemaan tuotetta kaverilleen tai hakemaan siitä lisätietoa. Onnistunut yhteistyö edellyttää kuitenkin tubettajan aitoa kiinnostusta tuotteeseen tai palveluun sekä omalle sisällölle uskollista otetta kerrontaan.

Kvantitatiiviseen nettikyselyyn sekä kvalitatiivisiin haastatteluihin osallistui yli 2 000 henkilöä.
Lisätietoa: http://tottoroo.fi/svt-2017/