Yleisön sitouttaminen on digi-videon kulmakivi

Meidän digi-videon tulevaisuuteen keskittyvä ammattilaistapahtuma FOOM PRO keräsi Helsingin Korjaamolle satapäisen yleisön 18.5. Erityisesti algoritmiguru ja sosiaalisen median edelläkävijä Gavin McGarry sekä huipputubettajaksi parissa vuodessa noussut kanadalainen ammattikuvaaja Peter McKinnon saivat ylistystä.

Puhujat korostivat sitouttamisen merkitystä ilmiöiden rakentamisessa ja yleisön kasvattamisessa eri digi-alustoilla. McGarry kiteytti digi-videolla sitouttamisen tärkeimmät kulmakivet seuraavasti:

1. Hyödynnä persoonia. YouTubessa brändit ovat aina kasvoja. Luo brändillesi kasvot ja sitouta ihmiset työskentelemään jatkuvasti sisältöjen parissa.

2. Keskustele yleisösi kanssa. Passiivinen yleisö on eri asia kuin sitoutunut yhteisö. Käytä some-kanavissa kyselytoimintoja, keskustele ja tee toimenpiteitä ymmärtääksesi yleisön tarpeita ja näkemyksiä. Toimi yleisön ehdoilla – brändiviesti kannattaa sisällyttää vain 20%:iin kaikesta sisällöstä.

3. Kokonaisvaltaisuudesta yksityiskohtiin. Satunnaisten viestikärkien ja ylenpalttisen yleisön tavoittelemisen sijaan keskity yhteisöön, joka on jo osoittanut sitoutumisensa brändiin.

4. Live on tulevaisuutta. Säännönmukaisilla live-lähetyksillä saat myös algoritmin puolellesi. Toteuta siis live-sisältöä aina, kun tilanne sen sallii ja valitse kanava isoimman sitoutetun yhteisön mukaan.

Myös huipputubettamisen näkökulmasta työ yleisön sitouttamisen eteen nousi keskiöön. Peter McKinnonin nosti esille säännönmukaisen sisällöntuotannon lisäksi persoonan samaistuttavuuden ja tuttuuden tunteen merkityksen. Kahvin ystäväksi profiloitunut McKinnon totesi olevansa kahvibrändille parempi lähettiläs kuin esimerkiksi Brad Pitt, jota kukaan ei loppujen lopuksi tunne roolisuoritusten ulkopuolella. Vaikuttajamarkkinoinnissakin arvo piilee lukujen sijaan vaikuttajan kyvyssä sitouttaa yleisö ja siksi tubettajien kuunteleminen kampanjasuunnittelussa on onnistuneen tekemisen lähtökohta.