Työhyvinvointi vaatii tekoja

Nopeasti muuttuvan työn paineista puhutaan paljon, mutta työhyvinvointi vaatii ennen kaikkea tekoja. Me Trootilla olemme kohdanneet haasteen löytää riittävästi työkaluja työhyvinvoinnin aktiiviseen seuraamiseen. Hektisen media-alan edustajina me haluamme avata keskustelun.

Kenen vastuu?

Työhyvinvointi on monen eri tekijän summa, joka syntyy kokonaisvaltaisesti arjessa. Työhyvinvointi on sekä työnantajan että työntekijän vastuulla ja sen ylläpitämisen tulee tapahtua esimiesten ja kaikkien työntekijöiden yhteistyönä.

Kestävää hyvinvointia ei taatusti saavuteta irrallisilla terveystempauksilla, vaan ratkaisuja on haettava pitkäjänteisemmin. Nopeatempoisessa arjessa työhyvinvoinnin havainnointi vaatii yhteisiä työkaluja.

Täytyy uskaltaa puuttua

Me Trootilla halusimme tehdä jotain konkreettista hyvinvoinnin tunnusmerkkien seuraamiseksi. Siksi tilasimme kaikille työntekijöillemme Garminin aktiivisuuskellot, joita jokainen arjessaan käyttää.

Aktiivisuusrannekkeet mittaavat Zense-sovelluksella tiimikohtaisesti kaikkien hyvinvoinnin tunnuslukuja: aktiivisuutta, unta ja stressitilaa. Näistä sovellus laskee automaattisesti jatkuvaa “hyvinvoinnin asteikkoa”. Tunnuslukujen vaihteluista ammennamme pohjatietoa yhteisille kuukausikeskusteluille sekä tietysti halutessaan yksilöille itselleen. Kyseessä on CGI:n kehittämä pilvipohjainen Zense-palvelualusta, joka on suunniteltu organisaatioiden hyvinvoinnin tiimikohtaiseen seuraamiseen.

Avoimuus tärkeää

Työuupumus itää kauan ennen puhkeamistaan, mutta sen lopullinen voimakkuus yllättää monet. TTL:n mukaan alle kolmannes Kelan korvaamista sairauspoissaolopäivistä johtuu mielen sairastumisista. Niiden taustalla voi olla pitkittynyt työstressi ja siitä seuraava uupumus.

Oli uupumisen syy mikä tahansa, se on aina kollektiivinen, koko työpaikkaa koskeva ongelma. Siksi työnantajalla on vastuu taata sairastuneelle riittävästi työn joustoja sekä ymmärtää, että kyseessä on sairaus. Avoin keskustelu on kaikkein tärkeintä. Esimerkiksi kuormittavien tilanteiden tunnistaminen ja niistä puhuminen on olennaista. Näissä keskusteluissa työtä ei kannata erottaa muusta arjesta, joka väistämättä nivoutuu myös osaksi työminäämme. Apua saa ja pitää pyytää.

Garmin-kellot ja CGI:n Zensen palvelu ovat nyt Trootilla jokapäiväisessä käytössä. Tulevien kuukausien keskustelut ja tilanteet konkretisoivat taatusti tätä tärkeää ja jatkuvaa hanketta. Päivitämme uusia oivalluksia ja oppeja aiheesta pikimmiten ja toivotamme siihen asti kaikille avointa ja armollista työkulttuuria <3