Kolme syytä miksi tehdä vaikuttajamarkkinointia

Vaikuttajamarkkinointia kannattaa tehdä kun liiketoiminnalliset perusteet sille ovat olemassa. Mikäli päätät lähteä kokeilemaan, lue ensin alta kolme hyvää syytä miksi vaikuttajia kannattaa hyödyntää markkinoinnissa. 

1. Vaikuttavuus

Hyvin toteutetulla vaikuttajamarkkinoinnilla saadaan todella tehokkaita tuloksia niin brändin kuin myynnin mittareilla katsottuna. Vaikuttavuusraporttimme* mukaan esimerkiksi 75 % YouTube-yhteistöitä nähneistä kokee videon herättäneen kiinnostusta esitettyä tuotetta kohtaan ja 50 % heistä on ostanut kyseisen tuotteen tai palvelun.

Kun luot kampanjaa itse tai briiffaat toimistoa, on syytä asettaa ensin selvät KPI-mittarit. Mitä haluat saada aikaan? Esimerkiksi tehokasta brändin rakentamista ja taktisia toimenpiteitä on hankala sovittaa saavutettavaksi samanaikaisesti. Niitä kannattaa lomittaa osaksi pidempiaikaista kokonaisuutta niin yksittäisen vaikuttajan kun useita vaikuttajia sisältävän kampanjan tasolla, mistä yksi esimerkki alla (klikkaa kuvaa).

2. Kustannustehokkuus

Vaikuttajamarkkinointi on perinteiseen mainontaan verrattuna kustannustehokas tapa tuottaa sisältöä. Vaikuttajat ovat sisällöntuottajia, joilla on oma mediansa. Kun tuotat sisältöjä heidän kanssaan, saat samalla jakelun vaikuttajan sitoutuneelle yleisölle.

Mikäli haluat entisestään tehostaa yhteistyötä, sovi sisällön käyttöoikeuksista vaikuttajan kanssa ja hyödynnä sisältöjä myös brändin omassa some-mainonnassa. Usein tuttu kasvo kontekstissa parantaa huomioarvoa ja konversiota, jolloin myös mainonnan kustannustehokkuus paranee. Alla toimiva esimerkki vaikuttajan hyödyntämisestä mainoskasvona.

3. Skaalautuvuus

Kansainvälisessä markkinoinnissa haasteena on paikallisen sisällön tuottaminen kustannustehokkaasti, joten moni käyttää eri maissa samaa englanninkielistä mainosvideota. Tämä toki sopii joillekin brändeille mutta ei kuitenkaan resonoi yhtä tehokkaasti paikallisten kuluttajien kanssa.

Vaikuttajien hyödyntäminen on tässäkin yksi kustannustehokas keino. Kun olet ensin rakentanut markkinointistrategian pohjalta kattotason vaikuttajastrategian, etsi sopivat paikalliset sisällöntuottajat teknologian tai paikallisten kumppaneiden avulla.

Itse ostaminen on nykyään varsin helppoa, voi ostaa kohderyhmää ja massamediaa. Monesti ostetaan pieneltä kielimarkkinalta sisällöntuottajia, joilla on päällekkäinen kohderyhmä ja jotka kaikki tekevät sisällön saman briiffin pohjalta. Tällöin mainonta kääntyy helposti itseään vastaan tai toteutukset ovat keskivertoja.

Vaikuttajamarkkinointi on niin saturoitunutta, että mainostajan täytyy luoda luovia, aidosti kilpailijoista erottuvia ja vaikuttajastrategiaan tukeutuvia sisältöratkaisuja yhdessä sisällöntuottajien kanssa. Parhaat tehot vaikuttajamarkkinoinnista ruuvataan itse sisällön suunnittelu- ja toteutusvaiheessa, johon kannattaa varata resursseja.

Joona Haatainen

Ps. Tarvitsetko apua vaikuttajastrategian tai kansainvälisen kampanjan luomisessa? Ota yhteyttä! joona.haatainen@troot.fi

*Vaikututtavuusraporttiin tästä