Mikä on vaikuttajastrategia?

Monesti vaikuttajamarkkinoinnin keskusteluissa termit menevät pahasti sekaisin. Yksi näistä on strategia.

Strategiseksi tekemiseksi virheellisesti yhdistetään usein esimerkiksi pitkäaikainen ambassador-sopimus jonkin vaikuttajan kanssa. Tämä ei välttämättä ole strategista vaan vain pitkäaikaista sitoutumista yhteistyöhön vaikuttajan kanssa.

Vaikuttajastrategia on yrityksen markkinointistrategiasta johdettu pitkän aikavälin suunnitelma, jossa keskitytään siihen miten yritys tekee tuloksellista, liiketoiminnan tavoitteita tukevaa vaikuttajamarkkinointia. Tällä mainostettava brändi erottuu kilpailijoistaan. Sen tavoite on ohjata yrityksen vaikuttajamarkkinointia pitkäjänteiseen  ja vuorovaikutteiseen sisällöntuotantoon yhdessä vaikuttajien kanssa. Kuten markkinointistrategian myös vaikuttajastrategian juuret ovat yrityksen liiketoimintastrategiassa.

Sisältö- ja vaikuttajastrategiassa on paljon yhtäläisyyksiä ja niitä kannattaa hyödyntää rinnakkain. Jälkimmäistä määrittää se, että sitä tehdään pääosin vaikuttajan omissa kanavissa. Vaikuttajastrategiaa ei kuitenkaan kannata laittaa omaan siiloon. Parhaimmillaan vaikuttajamarkkinointi soljuu yrityksen muuhun markkinointiviestintään ja parantaa tehokkuutta.

Vaikuttajastrategia ottaa kantaa seuraaviin:

1. Miksi yritys tekee vaikuttajamarkkinointia?

Vaikuttajastrategia määrittää vaikuttajamarkkinoinnin roolin osana yrityksen markkinointiviestintää ja määrittää tavoitteet vaikuttajamarkkinoinnille.

2. Kenelle yritys tekee vaikuttajamarkkinointia?

Vaikuttajastrategia peilaa yrityksen markkinointistrategiassa määrittämiä kohderyhmiä ja auttaa priorisoimaan niitä panostusten kannalta.

3. Mitä teemoja vaikuttajien sisällöt käsittelevät?

Kun vaikuttajamarkkinoinnin kohderyhmät on määritelty, kannattaa näille luoda erilaisia teemoja ja aihealueita, joiden mukaan varsinaista sisältöä lähdetään tuottamaan yhdessä vaikuttajien kanssa.

4. Miten vaikuttajamarkkinointia tehdään?

Markkinointi vaikuttajien kanavissa on nyt suositumpaa kuin koskaan. Saadakseen viestinsä vaikuttajien kautta läpi mahdollisimman tehokkaasti, yritys tarvitsee erikoisosaamista niin suunnittelussa kuin toteutusvaiheessa. Tämän vuoksi tärkeä osa vaikuttajastrategiaa on määritellä miten yritys tekee vaikuttajamarkkinointia, ja kuka vastaa sen suunnittelusta ja toteutuksesta niin, että yrityksen strategiset tavoitteet täyttyvät.

Tähän mainostajalla on käytännössä kolme vaihtoehtoa: valmentaa nykyinen henkilöstö tekemään vaikuttajamarkkinointia, palkata yritykseen osaajia tai ulkoistaa vaikuttajamarkkinoinnin tekeminen siihen erikoistuneelle kumppanille. Kun resursointi on selvillä, voidaan lähteä määrittelemään miten yritys suunnittelee, ostaa, tuottaa, jakelee ja mittaa vaikuttajamarkkinointia.

Jos vaikuttajastrategian luominen on teille ajankohtaista ota yhteyttä asiantuntijaamme tästä.

Joona Haatainen