Miksi mainostaja tarvitsee vaikuttajastrategian?

Lue ensin: Mikä on vaikuttajastrategia?

Vaikuttajamarkkinoinnin suosio on johtanut siihen, että monien vaikuttajien kanavat pursuavat mainontaa. Liian useat kaupalliset yhteistyöt puolestaan karkottavat yleisöä – jopa 35 % katsojista on lopettanut vaikuttajan seuraamisen liiallisten yhteistöiden takia.* Laadukkaiden toteutusten merkitys korostuu, jos mainostaja haluaa erottua edukseen. Yhä useampi yritys onkin alkanut luomaan vaikuttajastrategiaa.

Mitä hyötyä tästä on?

1. Kilpailuetu

Lähes jokaisen toimialan yritykset, joiden kannalta vaikuttajamarkkinointi on merkityksellistä, ovat ryhtyneet hyödyntämään vaikuttajia markkinoinnissaan. Yrityksen tuleekin pohtia miten se erottuu vaikuttajamarkkinoinnilla kilpailijoistaan. Pyrkiikö se ärsyttämään vai palvelemaan yleisöjä? Haluaako se rakentaa brändiä vai myydä tuotteita? Vai kenties molempia? Mainostajan on hyvä jatkuvasti analysoida toimialansa yrityksiä ja mukauttaa tekemistään vastaamaan omia tavoitteitaan.

2. Vaikuttavuus

Kun yritys on määritellyt vaikuttajamarkkinoinnin roolin tavoitteelliseksi osaksi markkinointiviestintää, se pystyy osoittamaan selkeästi sen vaikuttavuuden. Myös muuta markkinointiviestintää voi halutessa tehostaa vaikuttajia hyödyntämällä, esimerkiksi mainonnan huomioarvoja voi parantaa käyttämällä vaikuttajia kasvoina.

3. Kustannustehokkuus

Sen sijaan, että mainostaja ostaa vaikuttajien postauksia yksittäisiin kampanjoihin, jolloin yksittäisen toimenpiteen kustannus tulee kalliimmaksi, on jokaisen osapuolen kannalta järkevää neuvotella pitkäaikaisesta yhteistyöstä. Vaikuttajastrategia mahdollistaa sen, ettei mainostaja tee turhia toimenpiteitä. Pitkäjänteisten yhteistöiden ensisijainen tavoite on rakentaa lojaalia brändisuhdetta vaikuttajan ja tämän yleisön välille.

4. Vaikuttajien sitoutuminen

Pitkäaikainen kumppanuus parantaa mainostajan mahdollisuuksia kiinnittää haluamansa vaikuttaja kampanjoihin ja varmistaa, ettei tämän kanavissa nähdä esimerkiksi kilpailijoiden yhteistöitä. Mitä tarkempaan kohderyhmämäärittelyyn mennään, esimerkiksi teema- ja kielivalinnoissa, sitä rajallisemmaksi laadukkaiden vaikuttajien määrä rajoittuu.

5. Mielikuvat ja PR

Pitkäaikaiset yhteistyöt tarkoittavat vaikuttajille usein sitä, että he voivat keskittyä rauhassa sisällöntuotantoon. Kaikkia osapuolia arvostavassa yhteistyössä kaikki voittavat ja on mahdollista saavuttaa myös ansaittua mediaa. Lisäksi yleisö suhtautuu pitkäaikaisiin yhteistöihin positiivisesti, selvityksemme mukaan 65 % 15-35-vuotiaista pitää pidempiaikaisia yhteistöitä lyhytaikaisia lähtöjä parempina.

Joona Haatainen

* Katso aiheesta lisää tuoreesta vaikuttajakartoituksestamme