Vaikuttajamarkkinointi 2020

Miltä tuleva vuosi näyttää vaikuttajamarkkinoinnin saralla?

Vaikuttajastrategia markkinoijan työkalupakkiin

Vaikuttajamarkkinointi on nähty tähän asti pieninä kokeiluina. Yritykset ryhtyvät viimeistään ensi vuoden aikana integroimaan vaikuttajastrategian osaksi markkinointiviestinnän koko strategiaa. Yksi trendeistä tulee olemaan jatkuva vaikuttajamarkkinointi.

Vaikuttajamarkkinoinnin mediamix

Uusien yksittäisten jakelukanavien sijaan yritykset alkavat ajattelemaan miten tarinoita pystyy rakentamaan heille aidosti relevanteissa kanavissa. Vanhempi yleisö voidaan tavoittaa Facebook- ja podcast-sisältöjen kautta, kun taas nuoria tavoitellaan esimerkiksi TikTok-sisällöissä tai YouTubessa.

Jakelun uudet muodot

Viime vuonna ennustettiin yritysten siirtyvän tekemään pitkäaikaisia ambassador-yhteistöitä vaikuttajien kanssa. Nyt mainostajat siirtyvät entistä kokonaisvaltaisempaan ajatteluun. Sen lisäksi että vaikuttajien sisältöjä jaetaan some-mainonnalla, heitä nostetaan rohkeammin myös perinteisille mainospinnoille kuten ulkomainontaan tai kasvoiksi TV-mainontaan. Vastaavasti perinteisestä mediasta tutut vaikuttajat seikkailevat entistä vahvemmin sosiaalisen median kanavissa esimerkiksi erilaisten brändiviihdesisältöjen myötä.

Teknologia on tullut jäädäkseen

Vaikuttajamarkkinoinnin teknologiat tulevat olemaan entistä vahvemmin osa mainostajien ja toimistojen tekemistä. Ne helpottavat vaikuttajien ostamista, kampanjoiden hallinnointia ja raportointia, sekä lisäävät merkittävästi datan läpinäkyvyyttä sekä bränditurvallisuutta.

Mittaaminen kehittyy

Siirrytään pois siitä kuinka monta tykkäystä tai kuinka korkea sitoutumisprosentti vaikuttajalla on ja aletaan mittaamaan todellista vaikuttavuutta. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kuinka paljon appilatauksia tai myyntiä vaikuttaja sekä kampanjan eri toimenpiteet saivat aikaan. Vaikuttajavetoisen brändimarkkinoinnin mittaaminen tulee osaksi jatkuvaa tekemistä.