YouTube-vaikuttajamarkkinointi tehokkain tapa vaikuttaa nuorten aikuisten ostokäyttäytymiseen

Audiovisuaalinen sisältö on kautta historian ollut pätevin keino vangita yleisön huomio. Troostain käsittelyssä on yksi genren keskeisistä muodoista, YouTube-vaikuttajamarkkinointi, sekä kaupallisten yhteistöiden vaikutus kuluttajakäyttäytymiseen.

Siitä huolimatta, että kaupallisten yhteistöiden määrä on räjähtänyt sosiaalisen median kanavissa, niihin suhtaudutaan edelleen varsin positiivisesti. Trootin ja OMDn tuoreen kartoituksen mukaan 85 % 15-35-vuotiaista suhtautuu myönteisesti tai neutraalisti kaupallisiin yhteistöihin YouTubessa, Instagramissa ja blogeissa.

Vaikka vaikuttajamarkkinointiin suhtaudutaan valtaosin positiivisesti, negatiivinen suhtautuminen on kasvanut joitain prosentteja kaikissa some-kanavissa. Kielteisen suhtautumisen välttämiseksi mainostajan kannattaa satsata luovan toteutuksen laatuun. Tärkeää on myös huomioida, että yhteistyöt optimoidaan kunkin vaikuttajan omaa yleisösuhdetta kunnioittaen.

YouTuben mitattavuus

Sosiaalisen median kanavista YouTube vaikuttaa nuorten aikuisten ostopäätöksiin ylivoimaisesti eniten. Yli puolet (56 %) kartoitukseen vastanneista totesi YouTuben olevan tehokkain kanava ostokäyttäytymiseen vaikuttamisessa. Instagram Stories-klippien osalta vastaava luku on 7 %.

YouTube-vaikuttajamarkkinoinnissa on kuitenkin omat haasteensa, joista yksi on suoran ostovaikutuksen mittaaminen. Sisältöjen keskimääräinen klikkausprosentti liikkuu 2 %:n tasolla. Tästä huolimatta YouTube toimii vaikuttajamarkkinoinnin kanavana todella hyvin etenkin brändien kohdalla. Kampanjaan voi myös yhdistää taktista mainontaa, kuten esimerkiksi Display- tai Google Shopping -mainoksia, joiden kautta yleisön siirtymistä brändin verkkokaupan tai sisällön pariin voi maksimoida.

Suunnittele monikanavaisesti

Tehokkuudestaan huolimatta YouTube ei ole ainoa oikea ratkaisu tehdä vaikuttajamarkkinointia. Avain menestykseen on markkinointistrategiasta johdettu monikanavainen vaikuttajastrategia, jossa otetaan huomioon mainostajan kohderyhmän kannalta oleelliset jakelukanavat ja sisältöteemat. Esimerkiksi Instagram on ketterä tapa rakentaa nopeasti tunnettuutta uudelle tuotteelle, ja podcastit toimivat tehokkaana kanavana kohdata kiireiset aikuiset arjessa.

Vaikuttajan yleisö seuraa usein perässä myös muihin some-kanaviin, joten toteutusvaiheessa on hyvä huomioida miten vaikuttajan yleisölle rakennetaan riittävästi toistoa orgaanisen sisällön ja muiden markkinoinnin toimenpiteiden avulla.

Tutustu Trootin kartoitukseen kaupallisten yhteistöiden vaikutuksesta kuluttajakäyttäytymiseen tästä.