Miten menee, vaikuttajamarkkinointi?

Vuoteen 2020 mennessä iso osa markkinoijista on kokeillut vaikuttajamarkkinointia joko yksittäisinä vaikuttajayhteistöinä tai pysyvämpänä osana kokonaismarkkinointiaan. Moni kuitenkin pohtii jo vaikuttajamarkkinoinnin tulevaa strategisempaa roolia esimerkiksi nuoren kohderyhmän tavoittamisessa tai jopa brändistrategiansa ytimessä. 

Miltä vaikuttajamarkkinoinnin tulevaisuus näyttää vuonna 2021 ja miksi yrityksen kannattaa panostaa vaikuttajamarkkinointiin? Trootin toimitusjohtaja ja strategi Joona Haatainen kertoo näkemyksensä.

 

Missä vaikuttajamarkkinointi menee juuri nyt ja miten se on muuttunut viime vuosien aikana? 

Suuri osa brändeistä ja markkinoijista on nyt jo vähintääkin testannut vaikuttajamarkkinoinnin toimivuutta omassa tekemisessään. Uskon, että yksittäisten kampanjalähtöjen sijaan tulevina vuosina yhä useampi brändi, jolle vaikuttajamarkkinointi on relevanttia, haluaa tehdä siitä entistä strategisempaa: vaikuttajamarkkinoinnin vahvempi integrointi markkinoinnin konsepteihin osaksi muuta tekemistä fiksun jakelun avulla tulee nousemaan aiempia vuosia korkeampaan arvoon.

Mitkä jakelukanavat tulevat korostumaan vuonna 2021 ja siitä eteenpäin? 

Instagram ja YouTube säilyttävät varmasti edelleen asemansa investointitasoltaan isoimpina kanavina. TikTok tulee kasvamaan kaupallisesti entistä merkittävämmäksi seuraavien vuosien aikana ja moni mainostaja haluaa kokeilla TikTok-markkinointia. 

Myös podcastit kasvattavat varmasti merkitystään kun jakelu helpottuu, ja sisältö näin ollen monipuolistuu. Nyt kaupallisesti kiinnostava kärki on aika kapea. 

Mitkä muut tekijät vaikuttajamarkkinoinnissa kasvattavat merkitystään?

Tärkeimpänä asiana peräänkuulutetaan nyt jatkuvuutta ja mittaamista. Vaikuttajamarkkinoinnin liiketoiminnallisten vaikutusten mittaaminen ja todentaminen tulee näkemykseni mukaan korostumaan entisestään, ja todennettujen tulosten perusteella vaikuttajamarkkinointi tulee vielä vahvemmin vakiinnuttamaan asemaansa yritysten kokonaismarkkinoinnissa.