Miten tehdä jatkuvaa vaikuttajamarkkinointia?

Kun vaikuttajamarkkinointia halutaan tehdä suunnitelmallisesti, yksi toimiva keino on jatkuva vaikuttajamarkkinointi. Mitä se on ja miten se toimii?

Jatkuva vaikuttajamarkkinointi on toimiva strategia brändeille, joiden tuotteita myydään ympäri vuoden ja joiden on tärkeää pysyä jatkuvasti kuluttajien mielissä halutussa kohderyhmässä. Jatkuva vaikuttajamarkkinointi on suosittua esimerkiksi  elintarvike- ja vaatebrändien, digitaalisten palveluntarjoajien, verkkokauppojen ja peliyhtiöiden keskuudessa. Suomessa kuitenkin vielä harva brändi toteuttaa jatkuvaa vaikuttajamarkkinointia.

Jatkuvaa vaikuttajamarkkinointia voidaan lähestyä esimerkiksi mukailemalla brändin muita vuositason toimenpiteitä. Se voi olla myös oma taktinen kokonaisuutensa, jonka tavoite on hankkia uusia asiakkaita esimerkiksi verkkokauppaan – samoin toimii esimerkiksi some-mainonta vaikkapa Facebookissa.

Yksi jatkuvan vaikuttajamarkkinoinnin keskeisistä hyödyistä on huomattavasti tehokkaamman ajankäytön mahdollistaminen brändistä vastaavalle henkilölle. Brändi voi luoda yhden pidempiaikaisen suunnitelman, jolla se ohjaa vaikuttajamarkkinointia pitkäjänteisempään suuntaan. Näin aikaa ja resurssia ei enää kulu yksittäisten vaikuttajakyselyiden hallintaan, vaan tekeminen voidaan fokusoida suunnitelman läpivientiin sen kannalta oleellisten vaikuttajien kanssa. 

Alun suunnittelutyön jälkeen tehtäväksi jääkin vaikuttajien etsiminen, yhteistöiden hallinnointi ja sisältöjen hyväksytys – sekä lopulta jatkuva mittaaminen ja tulosten analysointi. Tähän kaikkeen yrityksen on mahdollista saada apua esimerkiksi vaikuttajatoimistolta, investoida vaikuttajamarkkinoinnin teknologiaan tai vaihtoehtoisesti palkata oma in-house -tekijä.

Jatkuva vaikuttajamarkkinointi mahdollistaa myös erilaisten vaikuttajien ja yhteistyön toimivuuden testaamisen osana kokonaisuutta. Esimerkiksi vaikuttajan konversiota verkkokauppaan voidaan seurata sekä toimenpide- että kanavatasolla. Kun vaikuttaja osoittautuu markkinointisuunnitelman kannalta toimivaksi, voidaan yhteistyötä jatkaa ja entisestään helpottaa laatimalla niin sanottuja ambassador-sopimuksia. Yhteistyö yksinkertaistuu molemmin puolin, kun vaikuttaja hiljalleen pääsee sisään brändin maailmaan. 

Pidempiaikainen yhteistyö on myös kuluttajille vakuuttavampaa. 64% 15-34 -vuotiaista suomalaisista kokee, että jatkuva yhteistyö brändin ja vaikuttajan välillä on uskottavampaa kuin yksittäiset kaupalliset yhteistyöt. Hyviä esimerkkejä jatkuvan vaikuttajamarkkinoinnin hyödyntämisestä tarjoavat muun muassa brändit kuten Gymshark, Ideal of Sweden tai BookBeat. 

Kiinnostuitko jatkuvasta vaikuttajamarkkinoinnista? Ota yhteyttä tiimiimme.